Archív článkov

Prihláška na stravovanie

26.08.2021 12:06
prihláška na stravovanie.odt (31115)

September 2021. Ako postupovať!

26.08.2021 00:00
Ak sa chceš stravovať: musíš si zakúpiť čip v hodnote € 0,80--., ale finančnú náhradu po ukončení stravovania neposkytujeme. príď si pre poštovú poukážku do ŠJ od 27.08.2021 v čase  od 8,00 hod. do 14.00 hod. - čakáme Vás! ak platíš cez banku č. účtu ŠJ je: IBAN: SK77 0200 0000 0022...

Program Ovocie-Zelenina

15.10.2020 00:00
Školská jedáleň opäť aj v školskom roku 2020/2021 podporuje spotrebu ovocia a zeleniny u detí ZŠ a MŠ v spolupráci s vedením Spojenej školy, Ul. M. R. Štefánika1, 038 61 Vrútky.  Program je zabezpečovaný firmou Bukov - Milan Delinčák pre všetky deti MŠ a žiakov ZŠ v počte ZŠ 206 detí a MŠ...

Školská jedáleň nepripravuje žiadne diétne jedlá. Stravníci-žiaci môžu požiadať ŠJ o preplatenie nákladov spojených so stravovaním, ak majú potvrdenie od lekára, že trpia ochorením. Výška dotácie je v hodnote stravného lístka pre danú kategóriu.

11.09.2020 00:00

Zápisný lístok na stravovanie a pokyny pre Nový školský rok 2020/2021

11.08.2020 13:30
zápisný lístok 2020-2021.odt (28321) zápisný lístok 2020.odt (28667)

OZNAM K VÝDAJU OBEDOV PRE ŽIAKOV 6 - 9 ročníka, zamestnancov a cudzích stravníkov

28.05.2020 11:31
Systém zabezpečenia PRÍPRAVY A výdaja pokrmov pri ohrození verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a pandémie ochorenia COVID-19 AK máte záujem volajte 0911 308 309 - podáme preswné informácie "šité na...

Nov é číslo stravovacieho účtu

11.12.2017 10:17
Školská jedáleň Na Ul. M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky Oznam pre stravníikov SÚRNE!!! ZMENA čísla účtu!!! Žiadam dodržať pokyny. Z dôvodu zmeny zákona a príkazu zriaďovateľa Mesta Vrútky od 01.01.2018 dochádza k zmene stravovacieho účtu na: SK77 0200 0000 0022 7098 2058, variabilné symboly...

POZOR zmena - od 01. 06. 2017 z prevádzkových dôvodov varíme len 1 druh jedla!!!

19.05.2017 08:41

Prihláška na stravovanie

04.08.2016 13:59
  Školská jedáleň na Ulici M. R. Štefánika, 038 61 Vrútky Internetová adresa na objednávanie: www.strava.cz, číslo jedálne 9225. PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE Záväzne prihlasujem svoje dieťa/študenta na stravovanie v školskej jedálni na školský rok 2017/2018. Meno a priezvisko dieťaťa/študenta,...

Zvýšenie cien stravného lístka od 01.07.2016 o 0,10€ na 1 obed Cena stravných lístkov podľa kategórií

04.08.2016 00:00
Deti v MŠ:  Cena € 1,39 z toho - desiata € 0,28, obed € 0,88 ( z toho 0,20 réžia), olovrant  € 0,23. V zmysle platnej legislatívy deťom nie je umožnené konzumovať len jeden druh, ale vždy v kombinácii desiata + obed, alebo obed + olovrant, alebo desiata+obed+olovrant. Žiaci I....