Faktúry prevádzkové

Scan2.TIF (1087678) 03-12/2017

fa-prevadzkove.pdf (3990695)01-03/17

 

Potravinové

faktúry.PDF (47705)

Faktúry potraviny.PDF (48133)od 09-11/2017

Faktúry.PDF (50499)

Faktúry.PDF (50499)- potravinové 2017 do 31. 05.

FAKTÚRY DO 032017.PDF (46756)

FAKTURY.PDF (43527)od 01. 09. 2016 do 22. 12. 2016

FAKTURY.PDF (35907) - júl 2016

FAKTURY 06.PDF (43439) - jún 2016

FAKTURY.PDF (38953) - máj  2016

FAKTURY.PDF (39125) - apríl 2016

FAKTURY.PDF (38852) - marec 2016

FAKTURY.PDF (39224)- febrár 2016

FAKTURY.PDF (38244)- január 2016