Zvýšenie ceny stravného lístka od 1. 09. 2022

15.08.2022 10:57

Školská jedáleň na Ulici M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky

 

 

S platnosťou od 01. 09. 2022 zvyšujeme cenu stravného lístka nasledovne:

 

Mš - € 2,09.

 

I. st. - € 1,76.

 

I I. st. - € 1,85.

 

Gym. - € 1,97.

 

Zamestnanci € 2,97.

z toho zamestnanec v ZŠ zaplatí: 0,93, soc. fond 0,40, zamestnávateľ 1,64.

 

zamestnanec v Domine zaplatí: 0,83, soc. fond 0,50, zamestnávateľ 1,64.

 

 

 

 

 

Za porozumenie ďakujem

 

 

 

 

 

 

Mgr. Mariana Ščurová

riaditeľka ŠJ

 

Späť