Dotácia prdškoláci

13.07.2022 14:11

Školská jedáleň na Ulici M. R. Štefánika, 038 61 Vrútky

 

 

 

 

OZNAM PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV !!!

OD 01. 07. 2022 Dotácia na stravu pre predškolákov je zrušená

(rodičom sa zvyšuje daňový bonus na € 70,--).

 

 

Dotáciu na stravu budú poberať len tí, ktorí nepoberajú daňový bonus.

V takom prípade sa vypíše čestné vyhlásenie a posudzuje sa príjem. Títo stravníci sú povinní nahlásiť záujem o dotáciu do 15. 08. 2022 príslušnej škole, ináč sú vyradení z evidencie.

 

S porozumením a pozdravom

 

 

 

 

 

Mgr. Ščurová Mariana

riaditeľka ŠJ

 

 

 

 

 

 

 

Späť