Aktuality

Informácia k dotáciám + návratka

24.03.2023 10:29
Informácie k dotáciám od 01052023.odt (55169) návratka a žiadosť dotácia.odt (40700)

Zvýšenie ceny stravného lístka od 1. 01. 2023 pre dôchodcov Mesta Vrútky a iné fyzické osoby

24.11.2022 10:48
Cena stravného lístka pre Dôchodcov Mesta Vrútky od 01. 01. 2023   Hodnota SL v € Dotácia Mesta  Vrútky Dôchodca zaplatí € Cena na potraviny  Hodnota réžie v...

Zvýšenie ceny stravného lístka od 1. 01. 2023 pre MŠ, ZŠ, Gymnázium a zamestnancov školy

24.11.2022 10:34
Školská jedáleň na Ulici M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky     OZNAM !!!   Platbu v novej cene na január 2023 musíte uhradiť až v januári.     S platnosťou od 01. 01. 2023 zvyšujeme cenu stravného lístka nasledovne:     Mš - € 2,65.   I. st. - €...

Ako postupovať v septembri 2022

15.08.2022 13:00
Ak sa chceš stravovať: - príď si zakúpiť  čip v hodnote € 0,80, - musíš vyplniť prihlášku na stravovanie, - zaplatíš poštovvý poukaz, alebo odošleš platbu na č. účtu: SK 77 0200 0000 0022 7098 2058, - po zaplatení a pripísaní platby na Tvoju kartu stravníka si môžeš objenať obedy na www....

Prihláška na stravovanie + vysvetlivky

15.08.2022 12:51
prihlaska na stravovanie (2).doc (20480) vysvetlivky k prihláške na stravovanie (2).odt (53252)

čestné prehlásenie na žiadosť o dotáciu

15.08.2022 12:49
Rodičia, ktorí nepoberajú daňový bonus,  podpíšu čestné vyhlásenie o jeho nepoberaní a majú nárok na dotáciu stravného lístka v hodnote € 1,30. Môžete si ho stiahnuť tu:   cestne_vyhlasenie_od 01_07_2022 (1).docx (23450) cestne_vyhlasenie_preložené UK (1).docx (25511)  

Zvýšenie ceny stravného lístka od 1. 09. 2022

15.08.2022 12:46
S platnosťou od 01. 09. 2022 zvyšujeme cenu stravného lístka nasledovne: Mš - € 2,09. I. st. - € 1,76. I I. st. - € 1,85. Gym. - € 1,96. Zamestnanci € 2,97 , z toho zamestnanec v ZŠ zaplatí: 0,93, soc. fond 0,40, zamestnávateľ 1,64.   zamestnanec v Domine zaplatí: 0,83, soc. fond 0,50,...