Čestné prehlásenie na žiadosť o dotáciu pre tých, ktorí nepoberajú daňový bonus.

15.08.2022 11:51
Späť