Zvýšenie ceny stravného lístka od 1. 09. 2022

15.08.2022 12:46

S platnosťou od 01. 09. 2022 zvyšujeme cenu stravného lístka nasledovne:

Mš - € 2,09.

I. st. - € 1,76.

I I. st. - € 1,85.

Gym. - € 1,96.

Zamestnanci € 2,97 ,

z toho zamestnanec v ZŠ zaplatí: 0,93, soc. fond 0,40, zamestnávateľ 1,64.

 

zamestnanec v Domine zaplatí: 0,83, soc. fond 0,50, zamestnávateľ 1,64.

 


Stravné lístky pre seniorov Mesta Vrútky od septembra 2022 zvyšujeme o € 0,35.

Dôchodcovia Mesta Vrútky s cenou 2,30 zvyšujeme na € 2,65. 

Dôchodcovia Mesta Vrútky s cenou 2,17 zvyšujeme na € 2,52. 

Ostatní cudzí stravníci cena € 3,38.

Predpis je 20 lístkov. Č. účtu: SK77 0200 0000 0022 7098 2058, var. s: počet str. lístkov.

 

 

 

Za porozumenie ďakujem

 

 

 

 

 

 

Mgr. Mariana Ščurová

riaditeľka ŠJ

 
Späť