Zmluvy prevádzka 2021

Tcom, Vis softwer (9123431)

Zmluvy potravinové

2021
 
 
2020
 
2019
A fresh.PDF (44512) objednávka  zelenina, zemiaky, vajcia, rôzneod 01. 10-31. 12. 2019 v celkovej hodnote 9 768,33 bez DPH
zacharová.PDF (38053) - mäso objednávka od 01. 10 2019 do 31. 12. 2019
 
2018
zmluva M fruit.PDF (787709)-spracované ovocie a zelenina
 
Zmluvy prevádzkové
2020
 
2019
032019-Objednavka.pdf (13564628) - čistiace prostriedky rok 2019
 
Zmluva-o-dielo (1).pdf (2231113)- maliarske práce v mš
 
2018
Orion.PDF (111872)-prevoz stravy

ZŠ s mš Nájomná zmluva.PDF (348096)

ZUŠ.PDF (225812) - spracovanie miezd-zrušená

Subako.PDF (392188)-spracovanie účtovníctva

Majes.PDF (392031) - výťahy zrušená k 30. 06. 2017

Genda-BOZP.PDF (134412)

Zmluvy na nákup potravín