September 2022. Ako postupovať?

15.08.2022 00:00

Ak sa chceš stravovať:

musíš si zakúpiť čip v hodnote € 0,80--., ale finančnú náhradu po ukončení stravovania neposkytujeme.

  • príď si pre poštovú poukážku do ŠJ od 25.08.2022 v čase  od 8,00 hod. do 14.00 hod. - čakáme Vás!
  • ak platíš cez banku č. účtu ŠJ je: IBAN: SK77 0200 0000 0022 7098 2058 do variabilného symbolu zapíš svoje identif. číslo z minulého roka,
  • predpis platby na 09/2022 je pracovné dni (19) I. st. €  1,76

                                                                             II.st. € 1,85

                                                                             mš    € 2,09

  • objednaj si stravu cez internet - musíš mať plusové konto,
  • obed si môžeš označiť aj bez zverejneného jedálneho lístka,
  • nezabudni ODOSLAŤ, 

                                                                           

Dotácia na stravu pre predškolákov je zrušená (rodičom sa zvyšuje daňový bonus na € 70,--).

Dotáciu na stravu budú poberať len tí, ktorí nepoberajú daňový bonus.

V takom prípade sa vypíše čestné vyhlásenie, že daňový bonus nepoberáte. 

 

ČÍSLO TELEFÓNU ŠJ: 0911 308 309- zavolaj ak  niečo nevieš!

Noví stravníci: prídte si pre prihlášku na stravovanie do ŠJ ((zápisný lístok) alebo si ju stiahnite z našej stránky. Vypísanú donesiete do ŠJ, my Vás zadáme do databázy a obdržíte identifikačný  čip na stravovanie. Viac info v prihláške.  

 

Späť