Zvýšenie ceny stravného lístka od 1. 01. 2023 pre MŠ, ZŠ, Gymnázium a zamestnancov školy

24.11.2022 10:34

Školská jedáleň na Ulici M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky

 

 

OZNAM !!!

 

Platbu v novej cene na január 2023 musíte uhradiť až v januári.

 

 

S platnosťou od 01. 01. 2023 zvyšujeme cenu stravného lístka nasledovne:

 

 

Mš - € 2,65.

 

I. st. - € 2,25.

 

I I. st. - € 2,45.

 

Gym. - € 2,65.

 

Zamestnanci € 3,96,

 

z toho zamestnanec v ZŠ zaplatí: € 1,38, soc. fond 0,40, zamestnávateľ 2,18.

 

 

Zamestnanec v Domine zaplatí: € 1,28, soc. fond 0,50, zamestnávateľ 2,18.

 

 

Zamestnanec v ŠJ zaplatí: € 1,43, soc. fond 0,35, zamestnávateľ 2,18.

 

 

Vážení stravníci žiadam Vás, aby ste platbu na mesiac december uhradili presne na počet dní, aby Vám nezostali vysoké preplatky na konci roku 2022.

 

 

 

Za porozumenie ďakujem

 

 

 

 

 

 

Mgr. Mariana Ščurová

riaditeľka ŠJ

 

Späť