Ceny stravného lístka od 1. 01. 2023 pre dôchodcov Mesta Vrútky a iné fyzické osoby

21.08.2023 10:48

Cena stravného lístka pre Dôchodcov Mesta Vrútky od 01. 01. 2023

 

Hodnota SL v €

Dotácia Mesta  Vrútky

Dôchodca zaplatí €

Cena na potraviny 

Hodnota réžie v €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjem do 1,5 násobku životného minima

4,3

0,86

3,24

2,4

1,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjem nad 1,5 násobok životného minima

4,3

0,73

3,37

2,4

1,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné fyzické osoby

4,30

0

4,30

2,4

1,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť