OZNAM POČAS ŠTRAJKOVÉHO OBDOBIA OD 25. 01 2016 až do odvolania

22.01.2016 00:00

Školská jedáleň počas štrajkového obdobia t. j. od 25. 01. 2016 až do odvolania nebude pripravovať obedy pre žiakov I. a II. stupňa Základnej školy a ich zamestnancov. Žiaci  I. a II. stupňa sú automaticky odhlásení zatiaľ na obdobie 1 týždňa. V prípade, že niekto prejaví záujem o stravovanie tak Vás žiadam o osobné nahlásenia údajov na č.t. 4281296. Zamestnanci sa odhlásia sami. 

V tomto období pripravujeme stravu pre organizačné zložky:

MŠ 1.čsl. brigády 39 vo Vrútkach jej  zamestnancom

Gymnáziu Spojenej školy a jej zamestnancom a ostatným zamestnancom, ktorí nepodpísali štrajk.

V tomto období varíme len jedno jedlo.  Ďakujeme. Mariana Ščurová-riaditeľka ŠJ.

 

Späť