September 2021. Ako postupovať!

26.08.2021 00:00

Ak sa chceš stravovať:

  • musíš si zakúpiť čip v hodnote € 0,80--., ale finančnú náhradu po ukončení stravovania neposkytujeme.
  • príď si pre poštovú poukážku do ŠJ od 27.08.2021 v čase  od 8,00 hod. do 14.00 hod. - čakáme Vás!
  • ak platíš cez banku č. účtu ŠJ je: IBAN: SK77 0200 0000 0022 7098 2058 do variabilného symbolu zapíš svoje identif. číslo z minulého roka,
  • predpis platby na 09/2021 je pracovné dni (20) I. st. €  1,35

                                                                             II.st. € 1,43

                                                                             mš    € 1,65  bez dotácie

                                                                             mš    € 0,35 (1,30 popskytnutá dotácia pre predškolákov

                                                                             zamestnanci spojenej školy € 1,14

  • Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

  • Dieťa materskej školy – predškolák do 6 rokov má nárok na dotáciu na stravu v hodnote € 1,30, aj keď poberá daňový bonus.

Ostatní stravníci mš a zš majú nárok na dotáciu € 1,30 ak si ich zákonní zástupcovia neuplatňujú nárok na daňový bonus, čo je preukázané čestným prehlásením zákonného zástupcu dieťaťa (čestné prelásenie si vyzdvihneš u nás v šj).

 

  • objednaj si stravu cez internet - musíš mať plusové konto,
  • obed si môžeš označiť aj bez zverejneného jedálneho lístka,
  • nezabudni ODOSLAŤ, 

ČÍSLO TELEFÓNU ŠJ: 0911 308 309- zavolaj ak  niečo nevieš!

Noví stravníci: prídte si pre prihlášku na stravovanie do ŠJ ((zápisný lístok) alebo si ju stiahnite z našej stránky. Vypísanú donesiete do ŠJ, my Vás zadáme do databázy a obdržíte identifikačný  čip na stravovanie. Viac info v prihláške.  

Späť