September 2020. Ako postupovať!

11.08.2020 00:00

Ak sa chceš stravovať:

  • musíš si zakúpiť čip v hodnote € 0,80--., ale finančnú náhradu po ukončení stravovania neposkytujeme.
  • príď si pre poštovú poukážku do ŠJ od 27.08.2020 v čase  od 8,00 hod. do 14.00 hod. - čakáme Vás!
  • ak platíš cez banku č. účtu ŠJ je: IBAN: SK77 0200 0000 0022 7098 2058 do variabilného symbolu zapíš svoje identif. číslo z minulého roka,
  • predpis platby na 09/2020 je pracovné dni (21) I. st. € 0,15

                                                                             II.st. € 0,23

                                                                             mš    € 1,65    

                                                                             mš    € 0,45 (1,20 popskytnutá dotácia)

                                                                             zamestnanci spojenej školy € 1,14

  • objednaj si stravu cez internet - musíš mať plusové konto,
  • obed si môžeš označiť aj bez zverejneného jedálneho lístka,
  • nezabudni ODOSLAŤ, 

ČÍSLO TELEFÓNU ŠJ: 0911 308 309- zavolaj ak  niečo nevieš!

Noví stravníci: prídte si pre prihlášku na stravovanie do ŠJ ((zápisný lístok) alebo si ju stiahnite z našej stránky. Vypísanú donesiete do ŠJ, my Vás zadáme do databázy a obdržíte identifikačný  čip na stravovanie. Viac info v prihláške.  

Späť