September 2018. Ako postupovať!

17.08.2018 00:00

Ak sa chceš stravovať:

  • musíš si zakúpiť čip v hodnote € 0,60--., ale finančnú náhradu po ukončení stravovania neposkytujeme.
  • príď si pre poštovú poukážku do ŠJ od 27.08.2018 v čase  od 8,00 hod. do 14.00 hod. - čakáme Vás!
  • ak platíš cez banku č. účtu ŠJ je: IBAN: SK77 0200 0000 0022 7098 2058 do variabilného symbolu zapíš svoje identif. číslo z minulého roka,
  • predpis platby na 09/2018 je pracovné dni (20) x 1,21 I. st.

                                                                             1,29 II.st.

                                                                         1,39 mš

                                                                         1,08 zamestnanci spojenej školy

  • objednaj si stravu cez internet - musíš mať plusové konto,
  • obed 1 alebo 2 si môžeš označiť aj bez zverejneného jedálneho lístka,
  • nezabudni ODOSLAŤ,

ČÍSLO TELEFÓNU ŠJ: 043/4281296 - zavolaj ak  niečo nevieš!

Noví stravníci: prídte si pre prihlášku na stravovanie do ŠJ, alebo si ju stiahnite z našej stránky. Vypísanú donesiete do ŠJ, my Vás zadáme do databázy a obdržíte identifikačný  čip na stravovanie. Viac info v prihláške.  

Späť