OZNAM K VÝDAJU OBEDOV PRE ŽIAKOV 6 - 9 ročníka, zamestnancov a cudzích stravníkov

28.05.2020 11:31

Systém zabezpečenia PRÍPRAVY A výdaja pokrmov

pri ohrození verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a pandémie ochorenia COVID-19

AK máte záujem volajte 0911 308 309 - podáme preswné informácie "šité na mieru"

 

Príprava a výdaj pokrmov v školskej jedálni sa poskytuje:

 

  • Deťom materskej školy, ktoré sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

  • Žiakom prvého až piateho ročníka, ktorí sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

  • Deťom a žiakom s diétnym stravovaním, ktorí sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

  • Pedagogickým zamestnancom, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces v škole.

  • Nepedagogickým zamestnancom.

 

Príprava a výdaj pokrmov do jednorazových obalov sa poskytuje:

 

  • Žiakom, ktorí sa vzdelávajú dištančne.

  • Iným fyzickým osobám - cudzím stravníkom.

 

 

Späť