Nov é číslo stravovacieho účtu

11.12.2017 10:17

Školská jedáleň Na Ul. M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky

Oznam pre stravníikov SÚRNE!!! ZMENA čísla účtu!!! Žiadam dodržať pokyny.

Z dôvodu zmeny zákona a príkazu zriaďovateľa Mesta Vrútky od 01.01.2018 dochádza k zmene stravovacieho účtu na: SK77 0200 0000 0022 7098 2058, variabilné symboly zostávajú. Žiadam Vás, aby nikto neuhrádzal príkazy na stravu na mesiac 01/ 2018 v mesiaci december. Platby môžu prebiehať až od 1.01.2018 v prospech nového čísla účtu, ďalej je potrebné nahlásiť nový účet do banky pre trvalé príkazy. Ak náhodou niekto platbu uhradí v starom roku tak Vám ju prepošleme naspäť na Váš účet a platbu treba opäť zopakovať v novom roku. Poštové poukazy školská jedáleň nebude na január tlačiť, kto bude šek potrebovať, tak bude k dispozícii v školskej jedálni od 04. 01. 2018(pre šeky chodiť zozadu ŠJ) od 8,30 hod do 15,00 hod. Ďakujem Ščurová Mariana-riaditeľka ŠJ.

Späť