Neprehliadnite!

18.11.2011 12:47

Žiadam všetkých rodičov a stravníkov, aby si prihlasovali obedy na celý mesiac najneskôr do 17 -teho dňa v danom mesiaci aj keď NIE JE ZVEREJNENý JEDÁLNY LÍSTOK NA CELÝ MESIAC. Systém Vám umožní urobiť objednávku (fajku) pri dátume.

Odôvodnenie: Ak nemáte prihlásené obedy na celý mesiac nie je možné správne vypísať platby na poštovom poukaze. Systém sa chová akože máte odhlášku a v nasledujúcom mesiaci nemáte dostatok peňazí na objednávku obeda.

Späť