Mliečny program

16.10.2015 08:59

V projekte podpory spotreby mlieka tzv. "Mliečny program" sú zapojení stravníci Spojenej školy Na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach vo veku od 3-18 rokov. Je realizovaný firmou Organika Piešťany. Mlieko a mliečne výrobky sú dovážané z regiónu Turca Gader Blatnica.

Späť