Informácie ako postupovať

23.09.2011 14:39

Školská jedáleň na Ulici M. R. Štefánika, 038 61 Vrútky

Vážení rodičia,

naša  školská jedáleň zavádza od 01. 10. 2011 nový  systém výdaja a objednávania stravy. 

V jedálni  bude  inštalovaný  elektronický systém výdaja (a objednávanie) stravy s využitím osobných identifikačných čipov, ktoré nahradia súčasné stravné lístky. Záloha 1 ks čipu, ktorý musí vlastniť každé dieťa ak sa chce stravovať je € 10,–. Po ukončení stravovania čip vrátite a bude Vám vrátená záloha úmerná opotrebovaniu čipu. 

Pre Vás z toho vyplynú nasledujúce zmeny:

 1. Na poštovej poukážke na mesiac 10/2011 bude každému stravníkovi priradená platba za čip + platba na mesiac  10/2011 znížená o preplatky (odhlášky). Ak dostávate 1 poštovú poukážku (PP) pre viac stravníkov (súrodenci) bude platba znásobená počtom stravníkov na jednom PP. Zároveň obdržíte písomné informácie na jednej A4, ktoré bude potrebné prečítať, vypísať a vrátiť vedeniu školskej jedálne pri preberaní čipu. ÚDAJE MUSIA BYŤ VYPLNENÉ!
 2. Po uhradení PP (trvalý príkaz z bežného účtu, internet bankingom, slovenská pošta – každý ľubovolne) navšívite kanceláriu školskej jedálne s vypísanými údajmi na A4 a  potvrdením o úhrade platby.
 3. Vedenie ŠJ Vám ako protihodnotu vydá čip, ktorý je jedinečný a použiteľný len pre stravníka, ktorý ho nadobudol. (Ak ho stratíte a niekto ho nájde dokážeme ho identifikovať a zároveň zablokovať. Je potrebné stratu nahlásiť. Ak čip nenájdete musíte si zakúpiť nový).
 4. Postup registrácie služby na internete: - prihlášku s číslom zariadenia už vlastníte. Zvolte si Vaše jedinečné prístupové meno (užívateľa) a heslo. Pripravte si ich dopredu-čím jednoduchšie, tým lepšie. Odovzdáte ju pri preberaní čipu.

Užívateľ a heslo - môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky  napr. novakjozef

Môžete tiež zadať e-mailovou adresu, na ktorú Vám systém môže zasielať tieto správy:

-              potvrdenie objednávky, nedostatočná výška konta, neodobraná strava, mesačný prehľad.

Pri zriadení služby môžete určiť, ktoré z týchto správ si prajete zasielať. Heslo, email a zasielané správy môžete kedykoľvek neskôr zmeniť po prihlásení do systému v sekcii Nastavenie používateľa.

Objednávanie stravy – podmienkou je plusové konto užívateľa (* čítajte )

 • Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá objednávať strava na internete na adrese: www.strava.cz . Tu zvoľte v sekcii Stravník položku Objednávanie stravy.
 • V ďalšom dialógu zvoľte položku Prihlásenie užívateľa.
 • Dostanete sa do dialógu pre prihlásenie. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zariadenia. Toto číslo ste obdržali pri registrácii služby. Ste prihlásený do „svojej" jedálne.
 • Vyplňte a potvrďte položky Užívateľ a Heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii služby. Ste prihlásený do systému a môžete objednávať stravu. Strava sa dá objednať na 10 dní vopred.
 • Pre objednávanie stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Vykonajte požadované zmeny svojich prihlášok a odhlášok. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením položky: Odoslať !!!
 • Zo systému sa odhláste potvrdením položky Odhlásenie užívateľa.

Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.

Tí, ktorí nemajú prístup na internet budú objednávky a odhlášky na stravu uskutočňovať v priestore školskej jedálne, kde bude sprístupnený objednávací box. Priložením čipu k čítacej jednotke sa ukáže osobná karta stravníka s možnosťou uskutočniť objednávku výberu z 2 druhov jedál alebo odhlášku.  (Podmienkou je plusové konto užívateľa - * čítajte)

 1. UPOZORNENIE: tieto kroky je možné uskutočniť len v prípade Vášho plusového konta na Vašom účte. Preto je nevyhnutné platbu za stravné  uhrádzať vopred minimálne 5 dní pred prvým odberom stravy. Stravník musí pri platbe uviesť do variabilného symbolu evidenčné číslo, ktoré dostane pri odovzdaní prihlášky na stravu. V prípade, že tak neurobí, alebo sa uvedie nesprávne evidenčné číslo, platba nemôže byť pripísaná na jeho konto. Ak  z nejakého dôvodu vznikne z Vašej strany problém a vy sa nestihnete prihlásiť: - prineste doklad o zaplatení do školskej jedálne a my uskutočníme aktualizáciu. 

Prvý týždeň v mesiaci október neumožníme možnosť výberu z 2 jedál z dôvodu skúšky systému a zaúčania zamestnancov ŠJ pri práci s čipmy. Jedlo I. bude zahŕňať mäsité, polomäsité jedlá, jedlá z rýb, hydiny. II. jedlo budú bezmäsité a múčne jedlá. Podmienkou na prípravu druhého jedla je minimálny počet prihlásených 20 stravníkov. Ak sa tento spôsob neosvedčí pristúpime k príprave mäsitých jedál  3 x v týždni, 1 x polomäsité a 1x múčne pre obidve ponuky. 

Prvý stravovací deň  v novom mesiaci bude vždy pripravované len 1 jedlo, ktoré si musíte tiež prihlásiť.

 

*Plusové konto užívateľa znamená: - včasná úhrada platby, alebo preplatky za vzniknuté odhlášky.

                                         

Adresa internetovej stránky: www.jedalenvrutky.sk

                                                                                                              Mgr. Mariana Ščurová-riaditeľka ŠJ

Späť