Zvýšenie cien stravného lístka od 01.07.2016 o 0,10€ na 1 obed Cena stravných lístkov podľa kategórií

04.08.2016 00:00

Deti v MŠ:  Cena € 1,39 z toho - desiata € 0,28, obed € 0,88 ( z toho 0,20 réžia), olovrant  € 0,23. V zmysle platnej legislatívy deťom nie je umožnené konzumovať len jeden druh, ale vždy v kombinácii desiata + obed, alebo obed + olovrant, alebo desiata+obed+olovrant.

Žiaci I. stupňa: cena € 1,21,  

         II. stupeň: cena € 1,29,

         Zamestnanci:  ZŠ s MŠ cena   € 1,08

                                  CVC                € 0,83

                                  ZUŠ                € 0,88

                                  ŠJ                   € 0,88

Cudzí stravníci: cena € 2,50.

Dôchodci s trvalým pobytom Mesta Vrútky - zabezpečujeme prípravu a dovoz jedál pre sociálny systém Mesta Vrútky.

Cena stravného lístka  € 1,64 zľava pre ľudí s príjmom do 1,5 násobku životného minima-rozdiel dopláca mesto.  

Cena stravného lístka € 1,77 - zľava pre ľudí s príjmom nad 1,5 násobok životného minima-           - " -.

 

Späť