Bezlepková strava

18.06.2012 09:58

Školská jedáleň pripravuje stravu pre deti ZŠ, ktoré majú bezlepkovú diétu. Ochorenie je potrebné dokladovať lekárskym potvrdením a konzultovať s vedením  školskej jedálne. Cena stravného lístka je € 1,31.

Späť