Oznam pre žiakov a študentov, ktorí nastúpia na  štúdium na Spojenej škole 

 
 
  • v poslednom augustovom  týždni si prídte vyzdvihnúť  poštový poukaz na stravu ak platíte cez Slovenskú poštu, alebo nám uhradte priamo na číslo účtu:
  • SK07 0200 0000 0016 3318 4553 platbu na mesiac 092017, predpis je 19 dní, cena stravného lístka pre mš - 1,39, I.st.-1,21, II.st. - 1,29, SŠ - 1,39. NEZABUDNITE na variabilný symbol, alebo meno a priezvisko dieťaťa.
  • čip prechádza do ďalšieho roka,
  • preplatky na strave zostávajúcim študentom a žiakom presúvame do vyššieho ročníka, deťom v MŠ ich prevedieme do prvých ročníkov,
  • ostatné podmienky zostávajú nezmenené.

 

Čítaj pozorne, dôležité!!!!!!!!!

 

Objednávanie stravy na internetovej adrese: www.strava.cz, číslo jedálne 9225.

 

Prosím prihláste si obedy na celý mesiac  - to znamená najneskôr do 17 teho v mesiaci, aj keď nie je zverejnený jedálny lístok. Označte obed 1. Toto opatrenie je nevyhnutné z dôvodu správneho výpočtu platby na poštových poukazoch.  Systém sa tvári, že máte odhlášky a potom nie je možné prihlásiť obedy v nasledujúcom mesiaci, pretože konto bude mínusové.