Zmena ceny stravného lístka pre žiaka I. a II. stupňa ZŠ od 01. 05. 2023:

* € 0,15 na 1 obed počas pobytu v škole. Rodič je povinný vypísať žiadosť na dotáciu a doručiť do ŠJ.  

návratka a žiadosť dotácia (1).odt (40700)

Informácie k dotáciám od 01052023 (1).odt (55169)

* ak zdravotný stav dieťaťa neumožňuje stravovať sa v ŠJ, je nevyhnutné priniesť potvrdenie  s názvom diagnózy od pediatra, alebo odborného lekára - stravu Vám budeme preplácať na číslo účtu, ktoré uvediete na návratke. 

Zmena ceny stravného lístka pre žiaka mš - predškoláka  od 01. 05. 2023: € 1,25 na 1 odobratý obed počas pobytu v škole.

 

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti

[čestne vyhlasenie.pdf (120867)  

 

 

 

Čítaj pozorne, dôležité!!!!!!!!!

 

Objednávanie stravy na internetovej adrese: www.strava.cz, číslo jedálne 9225.

 

Prosím prihláste si obedy na celý mesiac  - to znamená najneskôr do 17 teho v mesiaci, aj keď nie je zverejnený jedálny lístok. Označte obed 1. Toto opatrenie je nevyhnutné z dôvodu správneho výpočtu platby na poštových poukazoch.  Systém sa tvári, že máte odhlášky a potom nie je možné prihlásiť obedy v nasledujúcom mesiaci, pretože konto bude mínusové.