Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti

[čestne vyhlasenie.pdf (120867)  

 

S platnosťou od 01. 01. 2023 zvyšujeme cenu stravného lístka nasledovne:

Mš - € 2,65 

I. st. - € 2,25

I I. st. - € 2,45

Gym. - € 2,65

Zamestnanci € 3,96 ,

z toho zamestnanec v ZŠ zaplatí: 1,38, soc. fond 0,40, zamestnávateľ 2,18.

 

Zamestnanec v Domine zaplatí: 1,28, soc. fond 0,50, zamestnávateľ 2,18.

 

Zamestnanec v ŠJ zaplatí: 1,43, soc. fond 0,35, zamestnávateľ 2,18.

 

 

 

 

Za porozumenie ďakujem

 

 

 

 

 

 

Mgr. Mariana Ščurová

riaditeľka ŠJ


 

Čítaj pozorne, dôležité!!!!!!!!!

 

Objednávanie stravy na internetovej adrese: www.strava.cz, číslo jedálne 9225.

 

Prosím prihláste si obedy na celý mesiac  - to znamená najneskôr do 17 teho v mesiaci, aj keď nie je zverejnený jedálny lístok. Označte obed 1. Toto opatrenie je nevyhnutné z dôvodu správneho výpočtu platby na poštových poukazoch.  Systém sa tvári, že máte odhlášky a potom nie je možné prihlásiť obedy v nasledujúcom mesiaci, pretože konto bude mínusové.