Školská jedáleň Na Ul. M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky

Oznam pre stravníikov SÚRNE!!! Žiadam dodržať pokyny a odovzdať tento leták rodičom.

 

Z dôvodu príkazu zriaďovateľa Mesta Vrútky Vás žiadam, aby nikto neuhrádzal príkazy na stravu na mesiac 

 

01/ 2019 v mesiaci december. Platby môžu prebiehať až od 1.01.2019. Poštové poukazy školská 

 

jedáleň nebude na január tlačiť. V prípade potreby budú k dispozícii v školskej jedálni od 04. 01. 

 

2019(pre šeky chodiť zozadu ŠJ) od 8,30 hod do 15,00 hod. Ďakujem M. Ščurová-riaditeľka ŠJ.


 

Čítaj pozorne, dôležité!!!!!!!!!

 

Objednávanie stravy na internetovej adrese: www.strava.cz, číslo jedálne 9225.

 

Prosím prihláste si obedy na celý mesiac  - to znamená najneskôr do 17 teho v mesiaci, aj keď nie je zverejnený jedálny lístok. Označte obed 1. Toto opatrenie je nevyhnutné z dôvodu správneho výpočtu platby na poštových poukazoch.  Systém sa tvári, že máte odhlášky a potom nie je možné prihlásiť obedy v nasledujúcom mesiaci, pretože konto bude mínusové.