Školská jedáleň na Ulici M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky

OZNAM

Vážení stravníci, úhrada za stravu v mesiaci 12/2021 musí byť presne, aby Vám nezostávali vysoké preplatky na stravnom účte na konci roka 2021.

Strava na 01/2022 sa môže uhrádzať až v mesiaci január, nie včašie!!!

 

S platnosťou od 01. 11. 2021 zvyšujeme cenu stravného lístka nasledovne:

Mš - € 1,74 (0,09 na 1 obed).

I. st. - € 1,41 (0,06 na 1 obed).

I I. st. - € 1,50 (0,07 na 1 obed).

Gym. - € 1,61 (0,08 na 1 obed).

Zamestnanci € 2,62 ,

z toho zamestnanec v ZŠ zaplatí: 0,78, soc. fond 0,40, zamestnávateľ 1,44.

 

zamestnanec v Domine zaplatí: 0,68, soc. fond 0,50, zamestnávateľ 1,44.

 

 

Za porozumenie ďakujem

 

 

 

 

 

 

Mgr. Mariana Ščurová

riaditeľka ŠJ


 

Čítaj pozorne, dôležité!!!!!!!!!

 

Objednávanie stravy na internetovej adrese: www.strava.cz, číslo jedálne 9225.

 

Prosím prihláste si obedy na celý mesiac  - to znamená najneskôr do 17 teho v mesiaci, aj keď nie je zverejnený jedálny lístok. Označte obed 1. Toto opatrenie je nevyhnutné z dôvodu správneho výpočtu platby na poštových poukazoch.  Systém sa tvári, že máte odhlášky a potom nie je možné prihlásiť obedy v nasledujúcom mesiaci, pretože konto bude mínusové.