Pokyny pri ukončení stavovania a zvýšenie ceny stravného lístka od 01. 07. 2016

16.06.2016 00:00

Stravníci, ktorí ukončia štúdium na Spojenej škole:

  • prineste modrý čip a my Vám vrátime peniaze,
  • nahláste č. účtu, kde Vám prepošleme odhlášky za stravovanie,
  • tí, ktorí zostávajú budú odhlášky presunuté do ďalšieho školského roka, poprípade na súrodenca.
POZOR!!!!: zvýšenie ceny stravného lístka od 01. 07. 2016 o € 0,10  na 1 obed.
Cena stravného lístka MŠ: € Desiata   0,28 
                                               Obed       0,88
                                               olovrant  0,23
Spolu:                                                    1,39

 

I.st. ZŠ                  1,21

II. st. ZŠ                1,29

Gymnázium           1,39

Zamestnanci Spojenej školy: 1,13

Cudzí stravníci  od 01. 07. 2016  € 2,50.

Dôchodci s trvalým pobytom Mesta Vrútky - zabezpečujeme prípravu a dovoz jedál pre sociálny systém Mesta Vrútky.

Cena stravného lístka  € 1,64 zľava pre ľudí s príjmom do 1,5 násobku životného minima-rozdiel dopláca mesto.  

Cena stravného lístka € 1,77 - zľava pre ľudí s príjmom nad 1,5 násobok životného minima-           - " -.

 
Späť