Vitajte na stránkach Školskej jedálne vo Vrútkach

Nájdete nás na adrese: M. R. Štefánika 1, Vrútky

OD 03. 02. 2014 sú opäť v ponuke 2 jedlá

 

Dôležité

Dobrý deň.

Oznamujem Vám, že v školskom roku 2013/14 už nebudeme dodávať školské ovocie a to z dôvodu prečerpania dotácie.  Výška dotácie bola 1 900 000 EUR z Európskej únie a 600 000 EUR z národných zdrojov. Spolu 2 500 000 EUR, ktoré sa vydelili počtom prihlásených žiakov 445 522. Na jedného žiaka vyšla dotácia 5,61 EUR.

Tato dotácia vystačila na pokrytie dodávok na 10 týždňov. My sme realizovali dodávky 13 týždňov a preto sme museli ukončiť dodávky. Všetci dodávatelia majú tu istú výšku dotácie 5,61 EUR a ak ešte dodávajú ovocie tak iba preto, lebo dodávajú 2x za mesiac alebo iba cez školskú jedáleň. Mrzí ma, že to takto dopadlo nakoľko sme vložili veľa úsilia a peňažných prostriedkov do tohto projektu a nedopadlo to podľa našich a čo mi je ľúto ani Vašich predstav. Dúfam, že budeme spolupracovať aj budúcom školskom roku a výška dotácie nám umožni zásobovanie počas celého roka. Ďakujem za spoluprácu a prajem veľa úspechov ďalšej práci.

S pozdravom Milan Delinčák

 

Milan Delinčák 

 

 

 

Čítaj pozorne, dôležité!!!!!!!!!

 

Objednávanie stravy na internetovej adrese: www.strava.cz, číslo jedálne 9225.

 

Prosím prihláste si obedy na celý mesiac  - to znamená najneskôr do 17 teho v mesiaci, aj keď nie je zverejnený jedálny lístok. Označte obed 1. Toto opatrenie je nevyhnutné z dôvodu správneho výpočtu platby na poštových poukazoch.  Systém sa tvári, že máte odhlášky a potom nie je možné prihlásiť obedy v nasledujúcom mesiaci, pretože konto bude mínusové.