Oznam pre žiakov a študentov, ktorí ukončia štúdium na Spojenej škole a v MŠ

 
 
  • v poslednom júnovom týždni si prídte vyzdvihnúť  praplatok na strave, alebo nahlásite číslo účtu kam Vám ho vrátime,
  • späť do ŠJ sa vracia len modrý čip,
  • preplatky na strave zostávajúcim študentom a žiakom presúvame do vyššieho ročníka, deťom v MŠ ich prevedieme do prvých ročníkov,
  • ostatné podmienky zostávajú nezmenené.

 

Čítaj pozorne, dôležité!!!!!!!!!

 

Objednávanie stravy na internetovej adrese: www.strava.cz, číslo jedálne 9225.

 

Prosím prihláste si obedy na celý mesiac  - to znamená najneskôr do 17 teho v mesiaci, aj keď nie je zverejnený jedálny lístok. Označte obed 1. Toto opatrenie je nevyhnutné z dôvodu správneho výpočtu platby na poštových poukazoch.  Systém sa tvári, že máte odhlášky a potom nie je možné prihlásiť obedy v nasledujúcom mesiaci, pretože konto bude mínusové.